Overlijdens / Begraafplaats

Overlijdensaangifte Moins  
0
  Plus
Begraafplaatsconcessie (Aankoop / verlenging) Moins  
0
  Plus
Indiening van originele documenten Moins  
0
  Plus
Toegangsbadge voor begraafplaats Moins  
0
  Plus
Overlijdensakte (Huidig jaar) Moins  
0
  Plus
Overlijdensakte Moins  
0
  Plus
Aanvraag van inlichtingen Moins  
0
  Plus
Volgende stap Opnieuw beginnen
Overlijdensaangifte

Documenten die U moet overleggen :

  • Model IIIC
  • Identiteitskaart of verliesattest
  • Paspoort geldig gewoon voor Ukkelaars
  • Getekend mandaat + identiteitskaart van de opdrachtgever
  • Aanvraag voor crematie met Pacemaker attest
  • Vergunning tot begraven of verstrooiing in geval van andere begraafplaats dan Ukkel
  • In geval van lichaam schenking, lichaamsacceptatie door de Universiteit en holografisch testament