Nieuwe afspraak

Technische inlichtingen Moins  
0
  Plus
Stedenbouwkundige vergunningen (Nieuwe aanvraag of neerleggen bijkomende stukken) Moins  
0
  Plus
Consultatie archieven Moins  
0
  Plus
Consultatie openbaar onderzoek Afficher plus
Kadaster Moins  
0
  Plus
Afspraak met een architect - Gereserveerd voor professionals met een voorontwerp Afficher plus
Afspraak met een EPB architect - Gereserveerd voor professionals Afficher plus
Volgende stap Opnieuw beginnen
Technische inlichtingen

 

Eerstelijns technische informatie (al dan niet vergunningplichtige werkzaamheden, stedenbouwkundige voorschriften van een pand, vragen over wijziging van de bestemming (na controle van de juridische status van het pand, bijvoorbeeld in het kader van een voorafgaande raadpleging van de archieven)…

 

Breng de grafische elementen (foto's, plannen, schetsen, enz.) die je hebt mee.

Stedenbouwkundige vergunningen (Nieuwe aanvraag of neerleggen bijkomende stukken)

Aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning (nieuwe aanvraag en/of indienen van aanvullingen bij dossier na onvolledige ontvangstbeswijs of i.g.v. wijziging van de aanvraag).

Consultatie archieven

Raadpleging van de stedenbouwkundige vergunningen uit de archieven (let op ! Vermeld altijd bij het nemen van de afspraak het adres van het goed waarop de raadpleging betrekking heeft.

 

Gelieve het adres op te geven van het goed waarvoor U een afspraak wenst. Alleen de reproductie van documenten op papier is verschuldigd. Betaling enkel met bankkaart (geen kredietkaart).

 

 
Kadaster

Uitsluitend gewijd aan het drukken van de kadastrale matrijzen van uw pand in Ukkel en het drukken van kadastrale uittreksels. Voor vragen met betrekking tot de onroerende voorheffing kunt u contact opnemen met Fiscaliteit.Brussels.